Egoisme og hensynsløs 
adfærd i trafikken 

”Livslang læring blandt trafikanter er en vigtig forudsætning for en høj trafiksikkerhed
og en god trafikkultur”

Stop Trafikal Egoisme

GF

Websitet Stop Trafikal Egoisme er produceret i samarbejde med GF Fonden