Om

Baggrunden for arbejdet med Stop Trafikal Egoisme

Stop trafikal egoisme

Trafikal egoisme handler om de situationer, hvor vi optræder aggressivt og ubehøvlet samt tilsidesætter trafiksikkerheden og hensynet til andre i trafikken.

Denne hjemmeside sætter fokus på begrebet trafikal egoisme og den danske trafik kultur. Hjemmesiden tager udgangspunkt i bogen af samme navn "Stop Trafikal Egoisme". Bogen blev udgivet i 2020 af kørelærer Carina Bach og major og folketingspolitiker Kristian Phil Lorentzen.
KONTAKT

Ideen bag 

Her kan du blive klogere på hvilke grunde, der ligger til grund for udgivelsen af Stop Trafikal Egoisme og det videre arbejde med denne hjemmeside.

Ideen bag trafikal egoisme

Vi har i de senere år oplevet en omsiggribende trafikal egoisme og et skred i trafikmoralen i negativ retning. Ofte ses bilister, cyklister, løbehjulsbruger og andre trafikanter mase sig frem og optræde ubehøvlet og uansvarligt i trafikken på bekostning af andres sikkerhed og velbefindende. Nogle gange desværre med døden eller alvorlig personskade til følge. Den trafikale egoisme forstærkes af den markante trafikvækst på vejene og cykelstierne. Dertil kommer, at en travl hverdag med tids­pres og stress ofte levner mindre plads til forståelse for andre i trafikken, herunder eksempelvis de ældre medtrafikanter og helt uerfarne trafikanter.

Denne personlige oplevelse og opfattelse underbygges af en dugfrisk undersøgelse blandt 1.000 tilfældigt udvalgte trafikanter, som YouGov har udarbejdet for GF Fonden. Undersøgelsen bekræfter, at der opleves en forværring af den trafikale adfærd, herunder i forhold til aggressiv adfærd overfor andre trafikanter (vejvrede).

Fokus på at fremme bedre trafikkultur

Ønsket med bogen Stop Trafikal Egoisme og denne hjemmeside er at sætte tiltrængt og fornyet fokus på den trafikale egoisme. Som et bidrag til at få vendt en negativ udvikling og fremme en bedre trafikkultur. 

Det gøres ved at beskrive en lang række konkrete eksempler på egoistisk, skødesløs og hensynsløs adfærd i trafikken med tilhørende illustrationer. 

Formålet er, at vi alle bliver mere opmærksomme på vores egne fejl og ikke altid peger fingre af andres adfærd. For vi laver givetvis alle fejl ind­imellem. Nogle trafikanter er dog særligt hensynsløse i deres stræben efter at komme fremad i trafikken i stedet for at levne lidt plads til andre. Det er denne tendens, der desværre spreder sig.

Viden om emnet

Som henholdsvis kørelærer og medlem af Færdselssikkerheds-kommissionen har vi i sagens natur en stor interesse for emnet. Men vi er langt fra eksperter. Derfor har vi som led i en omfattende research suppleret vores viden ved møder og interviews med relevante danske myndigheder, organisationer, forskere m.fl.

Desuden har vi skaffet os viden om situationen og indsatsen på EU-niveau og i landene omkring os. Vores tilgang til emnet trafikal egoisme og de opstillede anbefalinger er således base­ret på både danske og internationale erfa­ringer.

Fornyet fokus på trafikal adfærd

Det er vores håb, at denne undersøgelse kan inspirere til bedre trafikmoral, herunder først og fremmest hos hver enkelt af os, men også hos forældre, folkeskoler, køre­skoler, trafikmyndigheder, politikere m.fl. 

Bogen og hjemmesiden er således ment som et debat­skabende og adfærdsforbedrende supplement til de glimrende kampagner, der i forvejen gennemføres af Rådet for Sikker Trafik, forsikringsselskaber, politiet, Vejdirektoratet, Færdselsstyrelsen, kommuner m.fl.

Trafikprofiler

Læs de fremtrædende trafikprofiler i Danmarks tilgang og tanker omkring Stop Trafikal Egoisme.
Trafikprofiler
Websitet Stop Trafikal Egoisme er produceret i samarbejde med GF Fonden

Stop Trafikal Egoisme

GF

Websitet Stop Trafikal Egoisme er produceret i samarbejde med GF Fonden

graduation-hatbookuserscarsmile