Massen sig frem i trafikken

Elefantvæddeløb på motorvejene

Blandt for mange lastbilchauffører er det en yndet sport at overhale andre lastbiler på motorvejen, selvom de to køretøjer kan præstere stort set samme fart. Disse elefantvæddeløb skaber stor irritation hos mange bilister – og nogle gange er de direkte farlige, hvis en chauffør trækker ud tæt foran andre. Derfor er elefantvæddeløb et udtryk for trafikal egoisme.
Elefantvæddeløb

Masen sig frem – vognbaneskift og slalomkørsel

Der har altid været problemer blandt landets bilister med at kende forskel på vogn­baneskift og sammenfletning og hvem som har ansvaret i og for handlingen.

Hovedreglen siger, at man ikke må være til fare eller ulempe for andre trafikanter ved en sådan handling. I visse situationer er det dog tilladt at være til nødvendig ulempe. Ved sammenfletning er det et fælles ansvar for førerne af de to køretøjer at få det til at gå op i en højere enhed, hvor banerne fletter sammen. Det vil sige, at de skal være opmærksomme på hinanden.

Ved vognbaneskift er det helt og aldeles den fører, som vil skifte bane, som har ansvaret for at sikre sig, at der er frit i vogn­banen, som han vil skifte til, før han foretager handlingen. I kø-situationer bør den kørende i den bane, som der skiftes til, så vidt muligt hjælpe den anden ind og give plads.

Det ses alt for tit, at der sker misforståelser blandt de kørende i disse situationer. Gang på gang sker der påkørsler, og nogle udnytter bevidst situationerne og maser sig frem mellem vognbanerne i håbet om at komme hurtigere frem. Det resulterer i, at bilisterne glemmer at blinke forinden, som er et lovkrav på motorvejen, samt at tage højde for afstand imellem køretøjer. Det er således et udtryk for trafikal egoisme, når trafikanter på motorvejen eller byveje, med flere vognbaner, kører slalomkørsel for at mase sig frem på andres bekostning.

Undlader at give plads til andre

Som kontrast til ovenstående punkt glemmer mange at være opmærksomme på andres behov for hjælp til fx at kunne flette sikkert ind på motorvejen.
Det ses desværre i udbredt omfang, at bilisterne helt undlader at være hjælpsomme i trafikken og dermed skaber pressede og farlige situationer, når trafikanterne vil så hurtigt frem som muligt.

De fleste har oplevet at køre rundt i storbyen og opdage, at man er placeret i den forkerte vognbane i forhold til at skulle dreje af længere fremme. Eller at man holder på en sidevej for at svinge ud på en stærkt befærdet gade. I sådanne tilfælde
bør det være en indgroet del af trafik­kulturen, at man giver plads til andre. Som helt normal takt og tone i trafikken.
I gennemsnit foretager vi os distrahe­rende ting i 30% af den tid, vi kører bil. 
Kilde: Rigspolitiet

Stop Trafikal Egoisme

GF

Websitet Stop Trafikal Egoisme er produceret i samarbejde med GF Fonden