Kollektiv trafik

Det er også vigtigt, at vi tænker os om, når vi bevæger os i det kollektiv trafik

Passage af jernbane

Der er brug for den største agtpågivenhed og påpasselighed ved passage af en jernbane, hvor der kan opstå omfattende ulykker. Det gælder for alle trafikanter, bilisterne, de to-hjulede og fodgængere. Ikke desto mindre opleves undertiden tragiske ulykker, hvor en bil eller et andet køretøj støder sammen med et tog.

Ifølge en undersøgelse af danskernes kendskab til færdselslovens krav i forbindelse med passage af jernbaner, offentliggjort af Dansk Jernbaneforbund i september 2019, kan nævnes: 32 pct. af danskerne kender ikke færdselslovens krav, 50 pct. overholder ikke altid færdselslovens krav om at sænke farten før passage af jernbanen, og 83 pct. undervurderer risikoen for ulykker i en jernbaneoverkørsel. Disse tal er selvsagt særligt alvorlige i forhold til de tilbageværende, ubevogtede jern­bane­overskæringer (uden bomme). På bag­grund af meldinger fra landets lokomotiv­førere står det klart, at nærved-ulykker ved overkørsler opleves to – tre gange om ugen.
Tog
Derfor skal det slås fast, at det er et udtryk for trafikal egoisme når trafikanter tilsidesætter de særlige regler for passage af jernbaner. Ikke alene kan de passerende blive dræbt – det samme kan passagerne i toget. Desuden er det en stor psykisk belastning for vores brave lokomotivførere, når der er sket en ulykke eller der opleves nærved-ulykker.

Egoistisk og ubehøvlet adfærd i den kollektive trafik

Med til en god trafikkultur hører, at vi også i den kollektive trafik opfører os ordentligt og hensynsfuldt overfor hinanden. Det er dog langt fra altid tilfældet. På perroner ved togstationer opleves undertiden masen sig frem eller manglende vilje til at hjælpe en handicappet medpassager. I toget opleves ofte ubehøvlet og provokerende opførsel.

Det strækker sig fra manglende vilje blandt unge til at rejse sig og overlade sædet til en ældre medpassager, til hærværk med snitning i sæderne, snavsede sko på sæderne og højrøstede provokationer. Eller ubehøvlet adfærd overfor togpersonalet, herunder dem der har til opgave at kontrollere gyldig rejsehjemmel. Eller højlydt brug af mobil­telefon eller musikanlæg.

Også i busserne opleves undertiden ubehøvlet adfærd, herunder med provokatio­ner overfor chaufføren eller medpassagerer. Derfor er der brug for at være opmærksom på egoistisk og dårlig opførsel i den kollektive trafik. Også her er der brug for bedre takt og tone. Det skal vi hjælpe hinanden med at få i højsædet, så en rejse med kollektiv trafik bliver en god og tryg oplevelse for alle.
”Trafikanter der skal passere jernbaneoverkørsel, skal udvise særlig forsigtighed. Færdsel over jernbaneoverkørsel må ikke finde sted, når det kan ses eller høres, at tog nærmer sig. Kørerne skal afpasse hastigheden således, at standsning om nødvendigt kan ske før sporene. Når sporene passeres, skal dette ske uden unødigt ophold”.

Færdselslovens § 38
Krydsning af jernbane
Jernbaner skal altid passeres med forsigtighed.

Stop Trafikal Egoisme

GF

Websitet Stop Trafikal Egoisme er produceret i samarbejde med GF Fonden