Stop Trafikal Egoisme

En velfungerende og sikker transport er en
helt afgørende funktion i vores samfund.
Vi har alle et dagligt behov for transport
til arbejde, fritidsaktivitet, besøg hos familie
og venner etc. Valg af transportform er
afhængig af en række faktorer, herunder
bopæl, afstand, familiesituation og udbuddet
af kollektiv transport.
Logo for Rådet for Sikker Trafik

Alt for mange bliver dræbt i trafikken

Antallet af dræbte i trafikken i Danmark er fortsat alt for højt. Efter mange år med en positiv udvikling, frem til 2012, kom der desværre en stagnering. Og i 2019 kom der direkte et tilbageslag, idet antallet af trafikdrab igen oversteg 200. Det var 20 pct. flere dræbte end i 2018, hvor tallet var 171.
antal dræbte
Giv dig tid skiltPose over hovedetLastbil overhalerBetjent på kontrolVred billistCyklist kører overfor rød
Vi har i de senere år oplevet en omsiggribende trafikal egoisme og et skred i trafikmoralen i negativ retning. Ofte ses bilister, cyklister, løbehjulsbruger og andre trafikanter mase sig frem og optræde ubehøvlet og uansvarligt i trafikken på bekostning af andres sikkerhed og velbefindende. Nogle gange desværre med døden eller alvorlig personskade til følge.

Den trafikale egoisme forstærkes af den markante trafikvækst på vejene og cykelstierne. Dertil kommer, at en travl hverdag med tids­pres og stress ofte levner mindre plads til forståelse for andre i trafikken, herunder eksempelvis de ældre medtrafikanter og helt uerfarne trafikanter.
Læs mere om projektet

BOGEN STOP TRAFIKAL EGOISME

Hjemmesiden bygger på bogen Stop Trafikal Egoisme.

Formålet med udarbejdelsen af bogen er at sætte et tiltrængt fokus på den trafikale egoisme. Bogen er på den måde til at bidrage til at få vendt en negativ udvikling og fremme en bedre trafikkultur.

Bogen er udarbejdet i forbindelse med, at vi i de senere år har oplevet en omsiggribende trafikal egoisme og skred i trafikmoralen i en negativ retning.
Læs mere om bogen
Bog Stop trafikal egoisme

Stop Trafikal Egoisme

GF

Websitet Stop Trafikal Egoisme er produceret i samarbejde med GF Fonden

car