Trafiksikkerhed i et
historisk perspektiv

”Trafikulykker udgør et alvorligt
samfundsmæssigt problem, som medfører store menneskelige og økonomiske omkostninger”

Stop Trafikal Egoisme

GF

Websitet Stop Trafikal Egoisme er produceret i samarbejde med GF Fonden