Trafikal egoisme

“En væsentlig del af den trafikale egoisme kan relateres til det forholdsvis nye begreb vejvrede, der dækker over aggressiv køreadfærd og aggression i øvrigt i trafikken”

Stop Trafikal Egoisme

GF

Websitet Stop Trafikal Egoisme er produceret i samarbejde med GF Fonden