Love og regler om færdsel og køreuddannelser gennem tiden

”God uddannelse består af tre hovedelementer: Viden, færdighed og holdninger. Det gælder også for uddannelse af trafikanter”

Stop Trafikal Egoisme

GF

Websitet Stop Trafikal Egoisme er produceret i samarbejde med GF Fonden