Ved forenede kræfter

Igennem tiden har vi med en række indsatser styrket danskernes trafiksikkerhed. 
Vi har i dette kapitel peget på en række vigtige indsatser, der er ydet gennem tider­ne for at styrke danskerne trafiksikkerhed. Herunder i regi af Rådet for Sikker Trafik, FDM og forsikringsbranchen. Mange andre har ligeledes ydet en stor og vedhold­ende indsats. Det gælder ikke mindst Færdselssikkerhedskommissionen, Politiet, Vejdirektoratet, Havarikommissionen, Færdselsstyrelsen og andre færdselsrela­terede myndigheder. Som afslutning vil vi dvæle lidt ved effekten af denne prisværdige og vedholdende indsats. Det gør vi ved at kaste et blik på ulykkesstatistikkerne fra 1910 og frem til 2019, herunder antallet af trafikdræbte og alvorligt tilskadekomne.
Kø

Indsatsen har båret frugt - men vi skal videre!

Som det fremgår, har indsatsen for trafiksikkerheden båret frugt. Bilisterne, vejene og bilerne er generelt blevet bedre gennem årtierne. Og antallet af alvorlige ulykker er glædeligvis faldet, trods en kraftig vækst i trafikken og antallet af biler. Men der var et trist tilbageslag i 2019.

Nu gælder det om at vi fremadrettet, med en koordineret og målrettet indsats, kommer meget længere ned med antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken. Det kan kun gøres ved forenede kræfter. På tværs af politiske partier. På tværs af trafikantgrupperne. På tværs af myndigheder og private aktører. Og med inddragelse af den ypperste faglige ekspertise og forskning på området – herhjemme og ude i verden. Men der er givetvis behov for at gå helt nye veje i indsatsen. Herom mere senere i bogen.
Ulykker koster milliarder:
I årene 2014-2018 var de samfundsøkonomiske omkostninger ved personskader omkring 16-17 milliarder kroner om året.

De personrelaterede omkostninger ved trafikulykker er således:
En trafikdræbt: 35,4 millioner kroner.
En alvorlig tilskadekommen: 5,5 millioner kroner.
En lettere tilskadekommen: 700.000 kr.

Kilde: DTU, Transportøkonomiske Enhedspriser 2019.
Dræbte i trafikken - så mange har mistet livet i trafikken år for år:

2010: 255, 2011: 220, 2012: 167, 2013: 191, 2014: 182, 2015: 178, 2016: 211, 2017: 175, 2018: 171, 2019: 201*
* Et foreløbigt skøn

Kilder: Vejdirektoratet/Rådet for Sikker Trafik

På følgende sider ses en kollage af interessante indklip fra Rådet for Sikker Trafiks arkiv i kælderen.

 • Avisudklip
  Avisklip
  Avisklip
  Avisklip
 • Avisklip
  Avisklip
  Avisklip
  Avisklip
 • Avisklip
  Avisklip
  Avisklip
  Avisklip

Stop Trafikal Egoisme

GF

Websitet Stop Trafikal Egoisme er produceret i samarbejde med GF Fonden