Forsikringsselskabernes indsats for trafiksikkerheden

Forsikringsselskaber er dem, der træder til med erstatning når der er sket en ulykke med skader på personer eller materiel.
Der er tale om enorme summer – lige fra den lille bule i bilen til alvorlige personskader. Derfor har forsikringsselskaberne en legitim og naturlig egeninteresse i at styrke trafiksikkerheden og forebygge ulykker.

Forsikring & Pension er forsikringsselskabernes og de tværgående pensions­kassers brancheorganisation. Hovedparten af forsikringsselskaber, pensionskasser og general­agenturer i Danmark er medlem af Forsikring & Pension. I starten af 2020 har Forsikring & Pension 84 medlemmer, fordelt på 65 koncerner, administrationsfællesskaber og enkeltselskaber. Forsikring & Pension arbejder på at sænke antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Det sker bl.a. i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, hvor Forsikring & Pension støtter og deltager i oplysningskampagner om uopmærksomhed i trafikken og øget fokus på sikkerhed for erhvervs­kørsel. Forsikring & Pension bidrager også med forsikringsbranchens erfaringer med forebyggelse af trafikuheld og kommer med forsikrings­faglige inputs, når politikerne foretager ændringer i færdselsloven. Derudover arbejder organisationen for, at data, der opsamles i trafikken, skaber øget trafiksikkerhed.
Diplom

Mange initiativer for trafiksikkerhed og forebyggelse

Forsikringsselskaberne står bag mange initiativer, som har til hensigt at højne trafiksikkerheden. Flere forsikringsselskaber tilbyder eksempelvis forskellige typer af pay-as-you-drive produkter. Vælger kunden et sådant produkt, vil han eller hun typisk skulle installere en mindre device (dongle) i bilen, som registrerer kørslen i forhold til fart, opbremsninger, kørte kilo­meter og lignende. Forsikringens pris tager højde for kundens kørsel og påvirker dermed bilisterne til at køre ansvarligt og have fokus på trafiksikkerhed.

I erhvervssammenhæng er et selskab i gang med at teste en såkaldt ”mobil-blocker”, som skal være med til at dæmme op for antallet af trafikuheld forårsaget af mobilbrug under kørslen. En lille sender placeres i bilens forrude og når senderen registrerer at bilen er i bevægelse, vil den blokere for håndholdt brug af telefonen via en app, som brugeren skal installere på sin smartphone.

Og indsatsen er nødvendig. En undersøgelse fra 2018 blandt erhvervschaufførerne viser nemlig at hele 17 pct. af dem læser sms, mail eller indhold på nettet, mens han eller hun kører i trafikken.

Hver sjette erhvervschauffør (17 pct.) svarer, at han eller hun ofte eller engang imellem ser på sin telefon og læser sms, mail eller indhold på internettet, mens de kører i trafikken. Sidste år var der 26 pct. af erhvervschaufførerne, der sagde, at de kigger på mobilen bag rattet. I undersøgelsen siger fire procent af erhvervschaufførerne desuden, at de inden for det sidste år er kørt galt i arbejdstiden, og 20 pct. svarer at de har været lige ved at køre galt

Knap hver femte (19 pct.) svarer, at det er fordi, de ikke kan lade være, mens 22 pct. begrunder det med, at køretøjet er deres kontor. 15 pct. siger, at de tror, at arbejds­pladsen forventer, at de er tilgængelige på telefonen, og seks procent begrunder det med, at det er fordi, de keder sig.

På Trafiksikkerhedskonferencerne hos Forsikring & Pension uddeles derfor også fast ”Sikker Trafik Erhverv-prisen”. På konferencen sættes der fast fokus på fokus på den nyeste viden om trafiksikkerhed, og hvad man som virksomhed skal være opmærksom på for chaufførernes sikkerhed og trafiksikkerheden.

Senest blev Arla Foods hædret med ”Sikker Trafik Erhverv-prisen” for selskabets arbej­de med at få de ansatte til at køre mere sikkert på vejene. Selskabets cirka 750 chauffører kører omkring 40 mio. kilo­meter på vejene hvert år. Prisen blev overrakt af daværende Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Flere selskaber sætter løbende fokus på trafiksikkerhed og trafikanters færdigheder ved eksempelvis at tilbyde danskerne mulighed for glatbanekurser, cykelkurser for seniorer og gennem arrangementer, som sætter fokus på at lære børn og unge om sikker adfærd i trafikken. Endelig er de fleste forsikringsselskabers forretning ind­rettet efter et princip, som over årene præmierer bilister uden skader med en ­lavere pris på bilforsikringen. Kunderne har dermed et incitament til at have fokus på sikker kørsel.
Undersøgelse i 2018 blandt 1.051 erhvervs­chauffører:
”Hvor ofte gør du følgende, når du kører i arbejdstiden med minimum 40 km/t?” (tal i parentes er fra en lignende undersøgelse fra 2017):
- 11 pct. taler ofte eller engang imellem i håndholdt telefon (2017: 17 pct.).
- 17 pct. ser ofte eller engang imellem på sin telefon – fx læser sms, mail eller er på nettet (2017: 26 pct.).
- Ti pct. skriver ofte eller engang imellem på telefon eller iPad (14 pct.).
- Otte pct. læser ofte eller engang imellem i papirer eller på iPad (2017: 16 pct.).
- 36 pct. taster ofte eller engang imellem på sin GPS (2017: 42 pct.).

Kilde: Undersøgelse blandt 1.051 erhvervschauffører, der kører lastbil (11 pct.), bus (8 pct.), varevogn (29 pct.) eller personbil (53 pct.) i arbejdstiden. Under­søgelsen er gennemført af Userneeds for Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension, juli 2018.
Cykel under bil

SÆRLIG INDSATS MED HØJRESVINGSULYKKER

Enhver lastbilchaufførs mareridt er ulykker, hvor en cyklist eller en barnevogn er blevet klemt under lastbilens store hjul under svingning til højre. Trods gode spejle kan det være svært for chaufføren at få øje på en cyklist, der har placeret sig mellem fortovet og lastbilen. Det går desværre undertiden grueligt galt. Derfor er der på dette felt blevet etableret et særligt forum, der koordinerer indsatsen, så den type ulykker undgås. Herunder er det prisværdigt, at private aktører i transportbranchen og bilimportørerne tager et stort med­ansvar for denne indsats.

HØJRESVINGSGRUPPEN

”Højresvingsgruppen” blev etableret i 2005 som et samarbejdsforum til forebyggelse af højresvingsulykker, dvs. trafik­ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeud kørende cyklister.

Gruppen er i dag forankret i Færdselsstyrelsen med deltagelse af Rådet for Sikker Trafik, Danske Vognmænd (DTL), Brancheorganisation for den danske vejgods­transport (ITD), Cyklistforbundet, fagforeningen 3F, De Danske Bil­importører, DTU-Transport, Retsmedicinsk Institut, Justitsministeriet, Transportministeriet, Rigspolitiet, Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen.
Højresving
Politi ved ulykke

BRED VIFTE AF KONKRETE TILTAG

Højresvingsgruppen holder sig løbende orienteret om antal, årsager og forløb ved højresvingsulykker. Gruppen har gennem årene iværksat talrige aktiviteter i form af undersøgelser, strategier, uddannelsestiltag og kampagner. Ud over de velkendte kampagner på TV, Internet og i det offentlige rum har der også været en række andre forebyggelsesaktiviteter, der blev målrettet konkrete målgrupper, så som chauffører, vognmænd, skoleelever og vejmyndig­heder. Der har endvidere været tiltag i forhold til køreuddannelsen, chauffør­uddannelsen, kontrolindsatser m.v.

En analyserapport, udarbejdet i 2006 af Havarikommissionen for Vejtrafik­ulykker (HVU) om højresvingsulykker, har fået anerkendelse ud over landets grænser og henregnes fortsat til de mest grundige beskrivelser og analyser af sin art.
I efterår 2013 blev der, efter transportmini­sterens og justitsministerens beslutning, nedsat et rejsehold bestående af medarbejdere fra Rigspolitiet, Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen. Rejseholdets opgave var at indhente relevante erfaringer fra udlandet, i hvilken forbindelse der blev besøgt myndigheder og institutioner i Sverige, Tyskland, Holland og England. De indhentede oplysninger blev samlet i rejserapporten ”Beskrivelse af udenlandske erfaringer om forebyggelse af højresvingsulykker mellem lastbiler og cyklister” af marts 2014 og er indgået i ”Strategi for forebyggelse af højresvingsulykker mellem lastbil og cyklist”, ligeledes fra marts 2014. Se­nest har HVU i 2016 analyseret 30 ulykker med lastbiler, herunder højresvingsulykker, og afgivet en række anbefalinger til ulykkesforebyggelsen. “Højresvingsgruppen” har i 2018 fået mandat til også at under­søge andre ulykkestyper mellem tunge køretøjer og bløde trafikanter, og over­vejer derfor at inddrage en bilinspektør og en læge i gruppen. Projekter og kampagner fra Højresvingsgruppen evalueres fra uafhængig side og der er gode succesrater. Det har endvidere vakt international, positiv opmærksomhed, at myndigheder, transportbranchen og cyklister fører en tæt, løbende og positiv dialog med hinanden, hvilket fortsat er et særsyn i de fleste lande. Højresvingsgruppen er således et lysende eksempel på, at en koordineret og tværgående indsats for trafiksikkerheden bærer frugt. I hvert fald tør man næsten ikke tænke på, hvordan antallet af højre­svingsulykker ville have udviklet sig uden dette særlige fokus.

Stop Trafikal Egoisme

GF

Websitet Stop Trafikal Egoisme er produceret i samarbejde med GF Fonden