Bilens fødsel

Omkring år 1896

BILENS INDTOG

Omkring 1896 begyndte de første auto­mobiler at indfinde sig i Danmark. Den første bil – en Daimler nr. 25 med tocylindret motor og to HK - blev leveret den 19. maj 1896 til den senere Daimler-importør Holger Hassel. Hassels første køreture omkring København gik dog langt fra uden problemer. Eksempelvis blev en søndags­tur til Klampenborg lidt for spændende, da bilen tabte et hjul midt på Kongens Ny­torv, hvorefter to bybude måtte trække vognen hjem.

Bilernes indtog affødte et naturligt behov for nye færdselsregler. Der skulle dog gå nogle år, før de første bilrelaterede regler blev indført. Det skete med et tillæg til politivedtægten i form af Reglement 186 af den 20. december 1902 - Om kørsel med automobiler i København.
Daimler bil 1890
Bremsbilen i Viborg
Bremsbilen fra Viborg kom på gaden i år 1900 og kørte med en svimlende fart på 15 km/t.

BREMSBILEN FRA VIBORG

Danmark kunne også være med i bilens barndom. Bremsbilen fra Viborg er en af de første danskfremstillede biler. Den kørte første gang den i juli 1900 med en svimlende fart på 15 km/t. Det var cykelfabrikant Julius Brems, der, med inspiration fra Tyskland, byggede Bremsbilen, der blev drevet af en forbrændingsmotor. Fra 1900 til 1907 producerede Brems i alt otte biler, men produktionen måtte opgives på ­grund af dårlig økonomi. En nøjagtig kopi af Bremsbilen blev i 2007 fremstillet i to eksemplarer på baggrund af de originale tegninger. Det ene eksemplar står udstillet på Viborg Museum, mens det andet ses kørende rundt i Viborgs gader ved specielle lejligheder.

DEN FØRSTE FÆRDSELSLOV

Den første færdselslov, gældende for hele Danmark, blev indført i 1903. Under behandlingen af lovforslaget i Rigsdagen blev der i debatten bl.a. taget afstand fra bilismen, ikke mindst af hensyn til hestenes reaktioner på vejene. Under debatten i Rigsdagen blev der peget på muligheden for at lade en mand løbe foran automo­bilet med et flag, så der ikke skete ulykker. Dette forslag vakte dog en del munterhed i rigsdagssalen. På det tidspunkt var der regi­streret 57 automobiler i København. Der­efter steg antallet af automobiler i landet ret hurtigt – og formentlig langt hurtigere, end man havde forestillet sig i 1903. Det var særligt under det økonomiske opsving efter 2. Verdenskrig, at danskerne for alvor tog bilen til sig. Bilen gav den enkelte familie en frihed og nye muligheder, som ikke var set før.

Siden 1903 er Færdselsloven løbende blevet opdateret og tilpasset udviklingen i forhold til transportmidlerne og den trafikale infrastruktur - alt sammen med det formål at undgå ulykker.

Det fører for vidt at redegøre for alle disse lovændringer. I stedet kommer der her et par nedslag på regler og tiltag, der for alvor fik betydning for trafiksikkerheden.
Kristian Phil ved Allinggaard
Antal af automobiler i Danmark:

1903: 57
1909: 699
1914: 3.430
1920: 17.657
1925: 58.791
1930: 110.324
1959: 504.080
1966: 1.060.606
1975: 1.528.606
1986: 1.839.930
1995: 2.027.098
2004: 2.367.548
2019: 2.594.469

Kilde: Danmarks Statistik

Stop Trafikal Egoisme

GF

Websitet Stop Trafikal Egoisme er produceret i samarbejde med GF Fonden