Sikkerhed i trafikken

Husk sikkerhedsselen

BRUG AF SIKKERHEDSSELE

Sikkerhedsselen har siden 1976 reddet mange menneskeliv i den danske trafik. Allerede i 1903 blev tanken om sikkerhedsseler født. I 1930’erne begyndte læger i USA at foreslå krav om der skulle monteres sikkerhedsseler i bilerne. Men det var først i 1950’erne, at seler kunne købes som ekstraudstyr til biler. På det tidspunkt fandtes forskellige typer sikkerhedsseler. 2-punkts-hofteselen var den mest ­almindelige, men der fandtes også forskellige varianter af 3-punkts-selen. Problemet med 2-punktsselen var, at de ikke beskyttede godt nok, særligt ved høje hastig­heder. Et andet problem var, at hofteselen sad lige over den bløde mave og kroppens indvolde.
familie med sikkerhedssele
Færdselsloven om hastighed:

§ 41:
”Et køretøjs hastighed skal til enhver tid være afpasset efter forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed. Den kørende skal herved tage vej-, vejr- og sigtforholdene, køretøjets tilstand og belæsning samt færdselsforholdene i øvrigt i betragtning. Hastigheden må aldrig blive større, end at føreren bevarer fuldt herredømme over køretøjet. Der skal kunne standses på den strækning af kørebanen foran køretøjet, som føreren har udsyn over, og foran enhver hindring, der kan påregnes. Ved nedblænding fra fjernlys (langt lys) til nærlys (kort lys) skal hastigheden før nedblændingen tilpasses de nye sigtforhold.

Stk. 2.
Kørende skal holde en efter forholdene passende lav hastighed:
1) i tættere bebygget område,
2) når sigtbarheden er nedsat på grund af lys- eller vejrforholdene,
3) ved vejkryds og i vejsving,
4) foran fodgængerfelt,
5) foran bakketop eller på andre steder, hvor oversigten er begrænset,
6) ved risiko for blænding,
7) ved møde med andet køretøj på smal vej,
8) i vådt, glat eller fedtet føre,
9) hvor køretøjet nærmer sig bus eller letbanekøretøj, der holder for at optage eller afsætte passagerer,
10) hvor køretøjet nærmer sig børn på eller ved vejen,
11) hvor køretøjet nærmer sig heste eller kreaturer på vejen,
12) hvor der foretages arbejde på vejen, og
13) forbi uheldssted på vejen.

Stk. 3.
Kørende må ikke hindre andre kørendes normale kørsel ved uden rimelig grund at køre med overdreven lav hastighed eller pludseligt at bremse.

Stk. 4.
I dårligt føre skal den kørende afpasse hastigheden således, at andre så vidt muligt ikke tilstænkes.”

Ref.: Færdselslovens § 41Færdselsloven om hastighed:
sikkerhedssele

VOLVO RYKKER PÅ SIKKERHEDEN

I 1959 opfandt ingeniør Nils Bohlin hos den svenske bilfabrik Volvo den såkaldte 3-punktssele, som er den sele som vi ken­der i dag. I starten blev der kun monteret sikkerhedsseler i bilerne til det svenske marked, men i 1963 blev opfindelsen frigivet og der blev sat seler i alle Volvos biler fremover som et gigantisk spring fremad til gavn for sikkerheden.

I Danmark blev det at køre med sikkerhedssele i bilen ofte anset for at være noget rent pjat og lidt tøseagtigt. Det var muligt at købe en sele-løs bil til langt op i 1970’erne.
Det er selen, der forbinder menneske og bil. Det er selen, der fastspænder bilens passagerer i en ulykkessituation, ligesom de kørende ikke risikerer at blive kastet rundt i passagerkabinen eller slynget ud af bilen ved mere komplekse ulykkesscenarier.

En jagerpilot kunne aldrig drømme om ikke at sikre sig selv ved at spænde sig fast i sædet, mens der desværre både skulle lovgivning og bøder til inden bilisterne for alvor tog selen til sig.

Sikkerhedssele i Danmark fra 1976

I Danmark blev det lovpligtigt at skulle bruge sikkerhedssele på forsæderne i 1976 og på bagsædet fra 1990. Antallet af dræbte i trafikken er faldet kraftigt siden 1971, som med sine 1213 trafikdræbte var det højeste antal trafikdrab i Danmark nogen­sinde. Siden er tallet faldet markant og den obligatoriske brug af sikkerhedssele har – sammen med hastighedsgrænserne - været en af de afgørende faktorer bag denne positive udvikling.

KONSEKVENSER AF MANGLENDE BRUG AF SELER

- 3 ud af 4 dræbte ville have været overlevet hvis der havde været anvendt sele
- Alvorlige skader på hoved, hals og torso er markant større for ikke selebrugere, end for selebrugere
- Omfanget af kvæstelser er værre for personer som kastes ud af køretøjet, end for personer der bliver i køretøjet. Fire ud af 10, der ikke anvendte sele, blev kastet ud af køretøjet.

Kilde: HVU Brug og effekt af sikkerhedssele – April 2007

OMSTÆNDIGHEDER VED MANGLENDE BRUG AF SELE

- Selebrugen er markant lavere blandt de ulykkesinvolverede trafikanter, som er kendte i Kriminalregisteret.
- Risikovillighed, Alkoholpromille og manglende opmærksomhed er des­uden mere udbredt blandt ikke-selebrugere.
- Selebrugen er lavest i de ulykker som sker om natten, på veje med hastighedsbegrænsning under 60 km/t og på ture under 1/2 time.
- Ofte er manglende selebrug en delvis ubevidst handling, hvor trafikanten glemmer at tage selen på eller har for vane ikke at benytte selen på bestemte ture. Nogle tror at det er mere sikkert ikke at have sele på. Andre finder selen upraktisk.

Kilde: HVU Brug og effekt af sikkerhedssele April 2007

Stop Trafikal Egoisme

GF

Websitet Stop Trafikal Egoisme er produceret i samarbejde med GF Fonden