Vejvrede

En væsentlig del af trafikal egoisme kan relateres til det forholdsvis nye begreb vej­vrede, der dækker over aggressiv køre­adfærd og aggression i øvrigt i trafikken.
Vejvrede forekommer blandt alle grupper af trafikanter, fra fodgængere og cyklister til bilister og lastbilchauffører. Vejvreden opstår, når en trafikant lader sin vrede koge over og lader det gå ud over andre. 

Ek­sempelvis når en cyklist giver fingeren og råber til en bil, når en bilist bruger hornet og giver finger til en skolevogn, eller når en bilist sidder i bilen og råber højt til andre bilister ud af vinduet.
Der er også de helt ekstreme eksempler på, at aggressive trafikanter stiger ud af bilen for at øve vold imod en medtrafikant eller lave hærværk på modpartens køretøj. 

Nogle trafikanter er ikke i stand til at kontrollere deres vrede og nedtrappe den, mens andre mener, at det er deres gode ret at afreagere på andre i trafikken. 

De følgende situationer er ty­piske for fremkaldelse af vejvrede, når:
Andre trafikanter kører aggressivt.
Andre trafikanter udviser manglende hensyn.
Andre bilister foretager hasarderede overhalinger.
Andre trafikanter taler i mobiltelefon under kørsel.
Andre bilister presser bagfra ved at køre for tæt på forankørende.
Andre trafikanter glemmer at holde til højre på motorvejen og i stedet opta­ger overhalingssporet.
En ældre bilist eller en skolevogn kører langsomt og tøvende i trafikken.
Andre bilister skifter vognbane og maser sig ind uden at orientere sig eller blinke.
Cyklister udviser uopmærksomhed, taler i mobiltelefon eller overtræder færdselsloven.
Kører du 80 km/t og kigger på din telefon i fire sekunder, svarer det til at køre
89 meter i blinde.
Kilde: Rådet for Sikker Trafik
Der hersker ingen tvivl om, at det er særdeles ubehageligt at blive udsat for andres vejvrede. Det er en negativ oplevelse, der nemt kan ødelægge det gode humør. 

Vejvreden er også meget negativ for trafiksikkerheden. Som det fremgår, så er vej­vrede ofte affødt af egoistisk eller hensyns­løs adfærd hos andre trafikanter.

Sammenfatning - vejvrede

Hver enkelt trafikant bør sætte mere fokus på, hvordan man håndterer sin vrede, så den ikke kommer til udtryk i trafikken. 

Den enkelte trafikant bør optræde hensyns­fuldt og sikkert, så der ikke gives anledning til udløsning af vejvrede hos andre. Dette er et personligt ansvar og ikke noget, der kan løses med lovgivning. 

Giv plads til andre og spred kærlighed i trafikken frem for vrede. Giv en krammer i trafikken!

Stop Trafikal Egoisme

GF

Websitet Stop Trafikal Egoisme er produceret i samarbejde med GF Fonden