Uopmærksomhed i trafikken

Ifølge Vejdirektoratet er der registreret i alt 381 såkaldte ulykkesfaktorer, der kan inddeles i tre hovedgrupper.

Ulykkesfaktorer knyttet til trafikanter og deres adfærd (ca. 70 pct.).

Ulykkesfaktorer knyttet til veje og ­omgivelser.

Ulykkesfaktorer knyttet til køretøjet.

”Førere af køretøjer må under kørsel ikke benytte sig af håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater.”

Færdselslovens § 55a.
Den væsentligste ulykkesfaktor, der er knyttet til trafikanterne er uopmærksomhed eller utilstrækkelig orientering Den er vurderet til at have haft betydning for 61 pct. af dødsulykkerne i 2018. Det kan være andre trafikanter eller genstande, der overses eller fejlvurderes. Eksempelvis i forbindelse med svingning, 
vigepligtssituationer, bakkemanøvrer eller hvis trafikanten er faldet i søvn. Det står også klart, at brug af håndholdt mobiltelefon eller ipad under kørsel er dødsensfarlig adfærd, der svarer til at køre med en papirspose over hovedet.

Hver ottende yngre bilist spiller spil

Man tror det er løgn. Men det er desværre sandt. En undersøgelse foretaget af Epi­nion for Rådet for Sikker Trafik og Forsik­ring & Pension i november 2019, blandt 1.513 adspurgte bilister, viser et choke­rende resultat.

I alt 12 procent af de 18-35-årige svarer, at de enten ”meget ofte”, ”ofte” eller ”en gang imellem” spiller spil på mobilen, mens de kører bil. Det svarer til hver ottende bilist i den aldersgruppe.

Hver tredje cyklist kører i blinde

Øjnene på trafikken og begge hænder på styret! De gode råd ser en del cyklister desværre bort fra, når de kører i trafikken. Hver tredje cyklist mellem 18 og 65 år erkender nemlig, at de ”meget ofte”, ”ofte” eller ”en gang imellem” har den ene hånd på mobilen for fx at læse og skrive beskeder, finde musik, tale håndholdt mobiltelefon eller spille spil, mens de cykler.

Kigger man på de enkelte aldersgrupper, kan man se, at problemet er størst blandt de 18-35-årige, hvor 54 % erkender, at de bruger mobilen ”meget ofte”, ”ofte” eller ”en gang imellem”, når de træder i peda­lerne. I denne aldersgruppe er der oveni­købet også 17 % som svarer, at de spiller spil på deres mobil, mens de cykler.
Cyklelist og mobil
Det viste en undersøgelse blandt 836 cyklister mellem 18 og 65 år, som Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension gennemførte i 2019. Også ganske choke­rende adfærd.

Uopmærksomhed i trafikken er således et udbredt eksempel på trafikal egoisme, hvor man udsætter medtrafikanterne for stor fare. Helt grotesk er eksemplerne på, at lastbilchauffører, under de lange ture, ser film på ipad, der ligger på rattet, eller på en dertil indrettet skærm i førerhuset.

Problemet med uopmærksomhed under kørsel gælder ikke blot bilister. Også cyklister har brug for alle sanser. En cyklist skal kunne høre de andre i trafikken, være forudseende og samtidig styre cyklen sikkert. Mange cykelulykker sker, fordi cyklisten er uopmærksom pga. mobiltelefonen, har musik i ørerne, kører i egne tanker, har travlt eller er træt.

Sammenfatning - uopmærksomhed

Uopmærksomhed er en af de værste ulykkesfaktorer. Forudsætningen for et markant fald i antallet af trafikdræbte er, at alle trafikanter viser opmærksomhed og orienterer sig.
Kør bil, når du kører bil. Kør cykel, når du kører cykel.

Derfor er det en dårlig ide at bruge håndholdt mobil, når du cykler:

Du risikerer at overse andre trafikanter, huller, skilte eller en kantsten.
Du reagerer langsommere, hvis der sker noget uforudset.
Du har sværere ved at styre cyklen og give tegn.
Du irriterer andre cyklister, fordi du slingrer og kører uforudsigeligt.
Du risikerer en bøde på 1.000 kroner.
Kilde: Rådet for Sikker Trafik.

Stop Trafikal Egoisme

GF

Websitet Stop Trafikal Egoisme er produceret i samarbejde med GF Fonden

userconstructioncar