Uansvarlig kørsel

Kørsel i påvirket tilstand og chancebetonet kørsel er eksempler på uansvarlig kørsel.
Politi

Kørsel i påvirket tilstand

For halvtreds år siden var det i betydelige dele af befolkningen socialt acceptabelt at liste hjem ad små veje, når man havde været i byen og få nogle øl eller snapse under vesten. Sådan er det glædeligvis ikke mere.
9 ud af 10 mænd er spritbilisterantal dræbte
Mange års målrettede kampagner og lovmæssige opstramninger har øget bevidst­heden om, at kørsel i spiritus­påvirket tilstand er dødsensfarlig. Det er dermed blevet socialt uacceptabel.

Det samme gælder kørsel i narkopåvirket tilstand. Det er et udtryk for trafikal egoisme, hvis man sætter sig bag rattet og kører hjem i en rus, under tilsidesættelse af trafiksikkerheden, hvor man er potentiel udøver af uagtsomt manddrab. Antallet af dødsulykker, hvor en eller flere parter har været påvirket, er da også faldet markant gennem årene. I 2010 var antallet af døds­ulykker, hvor en fører eller fodgænger var påvirket af spiritus, narkotika eller medicin, registreret til 55. I 2018 var antallet faldet til 40. En markant forbedring, men fortsat alt for mange. Vi kan således ikke læne os tilbage i en tro på at dette problem er løst. Derimod er der brug for en fortsat og vedvarende kampagne imod kørsel i påvirket tilstand i kombination med en effektiv kontrol fra politiets side. Dertil kommer, at vi hver især har et ansvar for at forhindre vores venner og bekendte i at køre i beruset tilstand. Vi skal ikke acceptere det.

Statistikkerne omkring spritbilister viser,
at der er mange recidivister (tilbagefaldne), der igen og igen bliver taget med høje promiller. Disse personer er selvsagt dødsensfarlige, og de er åbenbart ikke påvirkelige af den straf, der gives for spiritus­kørsel, ligesom den nuværende ordning med alkolås tilsyne­ladende ikke virker efter hensigten.

Sammenfatning - spritkørsel

Kørsel i påvirket tilstand er dødsensfarlig og dermed udtryk for trafikal egoisme, der er socialt uacceptabel i den brede befolkning. Der er imidlertid fortsat enkelt­individer, der har svært ved at overholde reglerne. Derfor er der behov for ved­varende fokus og kampagner på området.

Chancebetonet kørsel og "massen sig frem"

De fleste af os har oplevet situationer med chancebetonet kørsel. Den utålmodige bilist, der overhaler hasarderet med fare for sammenstød med modkørende. Eller som kører zig-zag mellem vognbaner for at mase sig frem i trafikken på andres bekostning. Eller en der ikke overholder den ubetingede vigepligt og kører frem, så vi andre må bremse ned for at undgå sammenstød. Også blandt cyklister er der egoistiske typer, der ikke respekterer rødt lys, fodgængerfelter eller fortove, men som maser sig frem for at undgå at bringe cyklen til standsning.
Venstre overhaling
Vanvidsbilist overhaler på modkørende bane.
Årsagerne til denne hensynsløse og egoistiske adfærd kan være flere. Ofte er der tale om trafikanter, der er stået for sent op og kørt for sent hjemmefra. De kompenserer så, på egoistisk vis, ved at mase sig frem i trafikken og lade hånt om færdselsloven, vi andres ret til være her og dermed trafiksikkerheden. 

En opgørelse fra Vejdirektoratet viser, at 26 pct. af dødsulykkerne i 2018 havde chancebetonet kørsel som en medvirkende ulykkesfaktor. Chance­betonet kørsel er defineret som adfærd, hvor trafikanten helt bevidst accepterer eller opsøger risici ved kørslen eller tager chancer, som ikke kan opfattes som en risiko. Det kan også være hasarderet kørsel eller manglende afstand til forankørende. Ofte er chancebetonet kørsel kombineret med for høj hastighed. 

De tidligere omtalte vanvidsbilister leverer de mest ekstreme eksempler på chancebetonet kørsel. Men fænomenet med at tage chancer på andres bekostning er desværre også udbredt til en langt bredere kreds af trafikanter.

Sammenfatning - chancebetonet kørsel

De fleste af os har formentlig selv syndet en enkelt gang eller to med chancebetonet kørsel. Det gør det absolut ikke accep­tabelt.

Det at tage chancer i trafikken er og bliver egoisme og hensynsløshed, der vedvarende skal bekæmpes med oplysning, kampagner og sanktioner ved brud på færdselsloven.

Stop Trafikal Egoisme

GF

Websitet Stop Trafikal Egoisme er produceret i samarbejde med GF Fonden