1. august 2021

Giv busser plads

Bil holder tilbage for bus
Husker du at vise hensyn overfor bussen, som giver tegn til at ville forlade et busstoppested?
Paragraf 19

§ 19 i færdselsloven siger: Kørende, som i tættere bebygget område nærmer sig et stoppested, hvor en bus er standset, skal, hvis føreren af bussen giver tegn til igangsætning, nedsætte hastigheden og om nødvendigt standse, således at bussen kan forlade stoppestedet. Føreren af bussen fritages dog ikke herved for at udvise særlig forsigtighed for at undgå fare.

Bilisten har pligt til at holde tilbage for bussen

Ved busstoppested har kørende pligt til at holde tilbage for busser der giver tegn til igangsætning med blinklys til venstre.
- Fejl i disse manøvrer giver risiko for bøde og klip eller frakendelse af kørekortet.

Husk i det hele taget at give nogle trafikale krammere, så vi viser hinanden hensyn og spreder glæde istedet for irritation på vejene

Stop Trafikal Egoisme

GF

Websitet Stop Trafikal Egoisme er produceret i samarbejde med GF Fonden