3. september 2021

2 minus 1 vej

2 minus 1 vej

Hvad er en 2 minus 1 vej

På en 2 minus 1 vej er der lavet ekstra plads til fodgængere og cyklister, så det er mere trygt for de bløde trafikanter at færdes på vejen. Vejene giver dermed en bedre oplevelse for mange fodgængere og cyklister, der undgår smalle landeveje, tæt på biler i høj fart.

Kantbanerne i siderne bruges som vigeareal, når to biler møder hinanden. Som bilist bør man sænke farten og være opmærksom på, om der er bløde trafikanter, så man først passerer den modkørende bilist, når der er plads til det.
I Sverige har effektiviteten af foranstaltningen vist sig ved at antallet af dræbte på landveje blev sænket med næsten 80 %

Gode råd til bilister på en 2 minus 1 vej

Kør på midten af vejen og træk kun ud på kantbanen, hvis der er modkørende bilister. Husk at kigge dig over skulderen før du trækker ud.. Sæt farten ned, så du kan nå at reagere i god tid på modkørende.

Vær opmærksom på cyklister og fodgængere – især hvis du skal passere en modkørende bilist.

Gode råd til cyklister på en 2 minus 1 vej

Kør på kantbanen i siden, som du ville køre på enhver anden vej, men vær opmærksom på, at du skal dele området med andre trafikanter. 

Sæt farten ned, hvis du skal passere en fodgænger, der går på kantbanen.

Videoen forklarer, hvordan man skal køre på en 2 minus 1 vej

Stop Trafikal Egoisme

GF

Websitet Stop Trafikal Egoisme er produceret i samarbejde med GF Fonden