Udgiv "Takt og tone i trafikken"

Der findes allerede masser af godt og rele­vant informationsmateriale om færdsels­regler, trafiksikkerhed og gode råd i trafikken. Der mangler imidlertid en vigtig dimension, der relaterer sig til god trafikmoral og adfærd i trafikken. Her kunne vi med fordel lade os inspirere af den navnkundige bannerfører for god adfærd, fru Emma Gad, der i 1918 udgav bogen ”Takt og Tone – Omgang med mennesker”. De fleste af Emma Gads fremragende råd og vink er fortsat uhyre rele­vante. Ja, måske mere end nogensinde i en tid, der er præget af sociale medier, en stigende ubehøvlet tone og en udbredt mig-selv-først-kultur.

Når det gælder adfærd og holdninger i trafikken, er der behov for en samlet publikation, hvor kommende og nuværende trafikanter kan læse om alle de grundlæg­gende elementer, der hører med til en sikker, hensynsfuld og uselvisk optræden i trafikken. Redaktionen af denne publikation, der passende kunne hedde ”Takt og tone i trafikken”, bør forankres hos Rådet for Sikker Trafik med alle medlemmer af Færdselssikkerhedskommissionen som bidragydere til publi­kationen. Herunder kan man med fordel hente inspiration fra en omfattende og uhyre interessant artikel­serie om trafikkultur under temaet ”Os og dem”, der blev bragt i FDM’s blad ­MOTOR i 2013 og 2014.

Der kan med fordel laves to udgaver af ”Takt og tone i trafikken”. En enkelt og meget pædagogisk udgave for mindre børn og en mere omfattende version for store børn og voksne. Det kunne være en fantastisk gave under juletræet i de kommende år. En gave, der kan bidrage til at redde liv og sikre en mindre egoistisk og aggressiv adfærd i trafikken. Et sådant initiativ vil efter forfatternes vurdering kunne bidrage til en langsigtet styrkelse af danskerne trafikmoral.
Takt & tone
Fru Emma Gad ydede med bogen ”Takt og Tone” et vigtigt bidrag til forbedring af danskernes adfærd og opførsel. Et eksempel til efterfølgelse når det gælder danskernes adfærd i trafikken.
Sammenfatning
For at styrke fokus på vores trafikkultur bør der udgives en publi­kation, der hedder ”Takt og tone i trafikken”.

Stop Trafikal Egoisme

GF

Websitet Stop Trafikal Egoisme er produceret i samarbejde med GF Fonden