Bekæmpelse af trafikal egoisme

Egoistisk, aggressiv og hensynsløs adfærd i trafikken har bredt sig i de senere år til skade for trafiksikkerheden. Det er nødvendigt at gå nye veje for at sikre en bedre trafikkultur i Danmark. Som et vigtigt første skridt er det afgørende at få sat fokus på begrebet trafikal egoisme for at opnå en udbredt erkendelse af behovet for at gøre noget ved problemet. Det vil denne bog forhåbentligt bidrage til. Vi skal, kort sagt, frem til en situation, hvor trafikale krammere og kærlighed præger trafik­bil­ledet i stedet for egoisme, vrede og hensynsløshed. God takt og tone skal i højere grad præge trafikbilledet i fremtiden.

I dette kapitel foreslår og diskuterer forfatterne en række konkrete initiativer, der vil bidrage til bekæmpelse af den trafikale egoisme. Alle forslagene har det overordnede mål, at vi skal opnå en tiltrængt styrkelse af danskernes trafikmoral samt et markant lavere antal ulykker på vejene. Det ambitiøse endemål er NUL dræbte i trafikken.

Indfør tidlig trafikoplæring

I hjemmet, børnehaven og skolen
Tidlig indsats er dobbelt indsats. Sådan lyder en klog talemåde, der også er uhyre relevant, når det gælder trafikal oplæring af vores børn og unge – fremtidens trafikanter. Erfaringerne fra Norge viser, at en målrettet og obligatorisk trafikoplæring i børnehaver og skoler har en mærkbar, posi­tiv effekt på trafiksikkerheden og trafik­moralen. Derfor bør vi i Danmark følge det norske eksempel. Der er nemlig rigelig plads til forbedring herhjemme.
Pixeline trafikspil

FORÆLDRENES ANSVAR

Det skal slås fast, at det først og fremmest er forældrene, der har ansvaret for deres egne børn. Herunder også med hensyn til at gøre dem sikre i trafikken fra en tidlig alder.

Derfor skal der her lyde en opfordring til, at man i alle familier sætter fokus på børne­nes sikre adfærd i trafikken. Det kan ske ved at familien hygger sig med et trafikspil, der giver anledning til samvær og en god snak om trafikale situationer. Børn elsker den slags. Det er også vigtigt, at vi forældre viser børnene, hvordan man gebærder sig sikkert i trafikken.

Det kan man gøre, når der gås en tur, eller ved at følge børnene til børnehaven til fods, mens man taler om passage af en vej osv. Og nok så vigtigt: Gå altid forrest med det gode eksempel – børn tager lynhurtigt ved lære af forældres unoder. Der er hjælp at hente for forældrene i forhold til denne vigtige opgave. Nemlig hos Rådet for Sikker Trafik, der har udarbejdet en række konkrete, trafiksikre råd til forældrene – fra den første køretur hjem fra hospitalet med en nyfødt baby til teenagerens første cykeltur alene hjem fra festen.
Sammenfatning: Forældrene bør gene­relt påtage sig et større ansvar for trafik­oplæring af deres egne børn. Målet er, at vi får alle med.

TRAFIKALOPLÆRING I BØRNEHAVEN

I mange børnehaver er der allerede fokus på trafikregler. Men det er der langt fra i alle. Derfor foreslås det, at alle kommuner i deres politisk fastsatte mål og rammer for daginstitutionerne indarbejder krav om, at man ved hjælp af leg og spil giver de små børn kendskab til de mest elementære regler i trafikken. Det kan fx være at se sig godt for, inden man krydser en vej eller at passe på bilerne, når man leger på en villa­vej. Indretning af flere særlige trafiklege­pladser er også en mulighed.

Sammenfatning: Børnehaverne bør have langt mere fokus på trafikoplæring – gennem leg.
Trafikspil
Mor og barn går sikkert over vejen

TRAFIKALOPLÆRING I SKOLEN

I mange skoler er der god fokus på børne­nes trafikale oplæring. Men det er der desværre langt fra i alle skoler. Derfor skal vi have Folkeskolelovens §7 om færdselslære strammet op. Det bør være obligatorisk, at der på relevante klassetrin afsættes tid og ressourcer til trinvis trafikoplæring i skolen, så de bliver rustet til at begå sig som sikre fodgængere, cyklister, brugere af el-løbehjul og andre køretøjer, der ikke kræver kørekort. Desuden skal fundamentet til en god trafikmoral lægges i skolen. Det
inkluderer en grundlæggende forståelse af, at man altid skal optræde sikkert og hensynsfuldt i trafikken. Dette vil uden tvivl være en rigtig god holdningsmæssig bal­last, når børnene senere skal tage kørekort for at køre på knallert, motorcykel og i bil.
Erfaringer viser, at skolerne med stor fordel kan inddrage uniformerede polititjente, kørelærere og andre relevante gæstelærere i færdselsundervisningen. Desuden virker ­
det stærkt på børnene, når et tidligere trafikoffer kommer i klassen for at fortælle om hans/hendes skæbne.

SKOLEPATRULJER

Her er det på sin plads at kippe med fla­get for de mange skoler, der har oprettet skolepatruljer. Dels styrker det trafiksikkerheden omkring skolen, dels er det en fantastisk måde at sikre fokus på ansvar og sikkerhed i trafikken blandt alle børn på skolen. Lad os sætte det mål, at der i 2025 er oprettet skolepatruljer ved samtlige skoler i Danmark. Færdigheder i førstehjælp hører med til at være en god trafikant, så vi er rustet til at yde hurtig og livreddende hjælp til andre efter ulykker. Derfor bør lektioner i færdselsrelateret førstehjælp være en obligatorisk del af færdselsundervisningen i skolen – fx i 9. klasse. Samlet set vil en satsning på tidlig trafikoplæring af vores børn, efter forfatternes vurdering, bidrage markant til styrkelse af danskerne trafikkultur på sigt samt til reduktion i antallet af alvorlige ulykker. Efter norsk forbillede bør færdselslære i skolen gøres obligatorisk ved lov. Desuden bør der undervises i færdselsrelateret førstehjælp, ligesom der bør oprettes skolepatruljer ved samtlige skoler i Danmark.

Sammenfatning: Satsning på tidlig trafik­oplæring af vores børn vil efter forfatternes vurdering bidrage markant til styrkelse af danskerne trafikkultur på længere sigt samt til reduktion i antallet af alvorlige ulykker.
Skolepatrulje
Færdselssikkerheds­kommissionens formand, Andreas Steenberg og næstformand, Kristian Pihl Lorentzen på feltbesøg hos skolepatruljen ved Stoholm Skole.

Øvelse: Gå over et vejkryds

Det er svært at gå over vejen i et kryds. For der er meget at holde øje med.

Find et mindre vejkryds på en stille vej uden for meget trafik:
- Stil jer på hjørnet.
- Forklar dit barn, at det ikke er nok at se til højre og venstre, når man er i et vejkryds. I er også nødt til at se frem og tilbage for at tjekke, om der kommer biler eller cykler, der skal svinge.
- Bliv stående på hjørnet længe nok til, at barnet får en fornemmelse af, at trafikken kan komme fra alle sider.
- Lad dit barn beslutte, hvornår I kan gå over. Du vurderer, om det er sikkert at gå over. Hvis det ikke er sikkert, så forklar dit barn hvorfor. Prøv så igen.
- Kryds vejen sammen.
- Gentag øvelsen mange steder og gør det gradvist sværere ved at finde kryds med mere trafik.

Anekdote fra tiden med landbetjente

En af denne bogs forfattere, Kristian Pihl Lorentzen, mindes skoletiden i Ans tilbage i 1970’erne, hvor byens lokale landbetjent Andreas Bergmann besøgte skolen en gang om året i fuld uniform for at kontrollere den tekniske tilstand af elevernes cykler og knallerter. Det gjorde et stort indtryk, og der var stolthed at spore, hvis man slap gennem Bergmanns strenge kontrol uden bemærkninger. En sådan kontrol og politimæssig synlighed i skolen er der generelt ikke ressourcer til hos politiet i vore dage. Det er ærgerligt, fordi den uden tvivl bidrog til elevernes trafikale oplæring, herunder med hensyn til, at man selv har ansvaret for, at køretøjet er i lovlig og sikker stand.

Stop Trafikal Egoisme

GF

Websitet Stop Trafikal Egoisme er produceret i samarbejde med GF Fonden