Global indsats for trafiksikkerhed

I marts 2010 vedtog FN’s generalforsamling handlingsplanen ”Decade of action for Road Safety 2011-2020”. Her blev sat det klare mål, at antallet af dræbte og tilskadekomne skulle halveres i perioden 2011-2020.

Handlingsplanen inkluderede en række initiativer, der kan samles inden for følgende fem primære indsatsområder:
Trafiksikkerhedsregulering og -kontrol
Sikre trafikanter
Sikre veje og sikker mobilitet
Sikre køretøjer
Forebyggelse af trafikulykker
Alle disse globale indsatsområder har været – og er – hovedelementer i den danske indsats til gavn for trafiksikkerheden. Og det står klart, at netop de gode nordiske erfa­ringer i væsentlig grad har bidraget til FN’s handlingsplan.
Hvert år bliver 1,35 mio. mennesker dræbt i trafikken på verdensplan. Det svarer til et trafikdrab hvert 24. sekund.

Trafikulykker er globalt set den 8. mest betydende dødsårsag. Flere dør nu af trafikulykker end af både HIV/AIDS, tuberkulose og diarré­sygdomme.

Kilde: UN annual report 2018.

VERDENSMÅLENE OG TRAFIKSIKKERHED

Set med forfatternes øjne er det glædeligt, at trafiksikkerhed er indarbejdet i FN’s Verdensmål for en bæredygtig udvikling.

Trafiksikkerhed indgår i Verdensmål 3, der omhandler sundhed og trivsel. I delmål 3.6. lyder det således: ”Inden 2020 skal antallet af globale dødsfald og tilskadekomne som følge af trafikulykker halveres”. Trafiksikkerhed indgår også i Verdensmål 11, der omhandler bæredygtige byer og lokalsamfund. I delmål 11.2 lyder det således: ”Inden 2030 skal der skabes adgang for alle til sikre, tilgængelige og bæredygtige transportsystemer til en overkommelig pris, trafiksikkerheden skal forbedres bl.a. ved at udbygge den kollektive trafik med særligt hensyn til behov hos sårbare befolkningsgrupper, kvinder, børn, personer med handicap og de ældre”.

DANMARK VISER VEJEN

I Danmark er vi allerede langt fremme i denne proces, om end vi ikke er helt i mål. Vi har bl.a. opnået en position som internationalt førende cykelland og har dermed vist nye veje til metoder, der fremmer sund og bæredygtig transport. Et lille land kan sagtens løfte fanen og påtage sig at være global rollemodel. Det bør Danmark også gøre i fremtiden ved at vise vejen og del­tage aktivt i de relevante internationale fora for trafiksikkerhed.

Stop Trafikal Egoisme

GF

Websitet Stop Trafikal Egoisme er produceret i samarbejde med GF Fonden