Kildeoversigt

Herunder ses en kildeoversigt over de anvendte kilder i bogen.

Danmark

”Trafikulykker for året 2018”, Vejdirektoratet (2019)
”Ulykkestal fordelt på politikredse”, Rapport 592, Vejdirektoratet (2018)
”Hvad gør trafikanter vrede?”, Ragnhild Holgaard, Mette Møller og Sonja Haustein, DTU Management Engineering
”Trafikal adfærd hos unge bilister”, Mette Møller, Danmarks TrafikportForskning
”Uhensigtsmæssig adfærd blandt cyklister”, Cyklistforbundet
”Trafikanters hastighedsadfærd”, Lene Herrstedt, Dansk Vejtidsskrift nr. 4/2003
”FDMs trafikpolitiske program”, FDM (2018)
Artikelserie om trafikal adfærd fra FDM’s medlemsblad, Motor
Færdselsloven
Publikationer og kampagner fra Rådet for Sikker Trafik
”Køreklar – Teoribog til køreprøven”, ­22. udgave, Djøf Forlag
”Vejvrede i trafikken”, Jette Ravn og Marlene Rishøj Cordes, Erfarne Bilister
”Håndbog for erfarne bilister”, Marlene Rishøj Kjær og Jette Ravn (2012)
”Risikovillig kørsel”, Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (2018)
”100 år i bilisternes tjeneste – Historien om FDM”, Frank C. Motzkus
”Lad os nu passe godt på hinanden”, Indlæg af Michael Mørkøv (2018)
”Fodgængeres bidrag til mobiliteten i byen”, Trafik & Veje nr. 8/2019
”Bilister mangler respekt for toget”, Dansk Jernbaneforbund (2019)
”National operativ strategi for politiets færdsels­indsats 2016-2020”, Rigspolitiet
”Hvorfor sker trafikulykkerne?”, Havari­kommissionen for Vejtrafikulykker (2014)
”Trafikkulturen er blevet mere rå de seneste 10 år”, Danske Fragtmænd (2019)
”Børn og trafik”, Jesper Claus Larsen, DMA Research A/S (2019)

Internationalt

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling
“Ranking EU Progress on Road Safety”, ETSC (2019)
“The Status of Traffic Safety and Mobility Education in Europe”, ETSC (2019)
“Road Safety as a right and responsibility for all”, ETSC (2008)
“Traffic Law Enforcement across the EU”, ETSC (2006)
“25 years of the European Transport Safety Council, ETSC (2018)
“Jahresbericht 2018”, Deutcher Verkehrssicherheitsrat
“Automatisiertes Fahren”, Deutcher Verkehrs­sicherheitsrat (2018)
Melding Stortinget 33: Natjonal transportplan 2018-2029 (Norge)
Melding Stortinget 40: Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering (Norge)

Interviews

Jan Johansen, Trygg Trafikk, Norge
Runar Karlsen, Færdselspolitiet, Norge
Sigurd Løtveit, Statens Vegvesen, Norge
Jaqueline Lacroix, Deutscher Verkehrsicher­heitsrat (DVR), Berlin, Tyskland
Antonio Avenoso, European Transport Safety Council (ETSC), Bruxelles, Belgien
Dennis Lange, Forenede Danske Motorejere (FDM)
Mogens Kjærgaard Møller, Jesper Sølund, Søren Ørsted Pedersen og Pernille Ehlers, Rådet for Sikker Trafik
Mette Møller, Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Tove Hels, Rigspolitiet
Stefan Søsted og Anne Mikkelsen, Færdselsstyrelsen
Peter Stryhn, Midt- og Vestsjællands Politi
Henrik Glintborg, Midt- og Vestjyllands Politi
Klaus Bondam, Cyklistforbundet
Lisbet Jensen, Formand for Kørerlærer­foreningen
Michael Svane, Dansk Industri Transport
Jesper Højte Stenbæk, Dansk Erhverv
Jesper Kronborg, Specialforeningen for Logistik og Distribution (SLD)

Stop Trafikal Egoisme

GF

Websitet Stop Trafikal Egoisme er produceret i samarbejde med GF Fonden